Uczestnicy słuchają wykłladu patrząc na prowadzącego

ROLA FIZJOTERAPII W CZASIE PANDEMII

… i jak przetrwać pandemię w zdrowiu … to tytuł szkolenia prowadzonego przez naszych fizjoterapeutów w dniu 16.06.2021 roku w  ramach standardu „Wymiana wiedzy i doświadczeń jako element wsparcia personelu DPS”. Pracownicy z różnych Domów rozmawiali, oglądali, słuchali i dzięki temu będą jeszcze bardziej aktywni w aktywizowaniu nas. A kiedy będzie czas na drzemkę? Spokojnie, dzieje się dużo, ale i czas dla nas na odpoczynek też jest.