Mieszkańcy Domu w czasie wykładów na świetlicy

ROLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH …

… dla których zasady nowożytnego pożarnictwa opracował Andrzej Frycz Modrzewski to temat wykładu prowadzonego dla nas przez Fundację „Hej Koniku”. W tym kontekście przybliżono nie tylko społeczną rolę straży, ale też jej historię, w tym powołanie w 1752 r. przez marszałka koronnego Franciszka Bielińskiego zawodowej straży pożarnej w Polsce. Mieliśmy też okazję zapoznać się ze statystyką interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w ostatnich latach. W związku z tym padło także wiele pytań dotyczących zachowania przepisów bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.