Serdeczne podziękowania!

Składamy serdeczne podziękowania Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza za przekazane nam środki ochrony indywidualnej.