Troje mieszkańców na tle znaku powstania warszawskiego

Śpiewamy (nie)zakazane piosenki