Spotkanie pracowników DPS Wójtowska 13 z władzami BPiPS Urzędu m. st. Warszawy i WCPR

W trosce o  pracowicie budowany wizerunek Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 zespół jego pracowników zaprosił na spotkanie przedstawicieli kierownictwa Biura Projektów i Pomocy Społecznej Urzędu  m. st. Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.  Zespół pracowników miał możliwość bezpośrednio w rozmowie przedstawić swoje doświadczenia z pracy z mieszkańcami. Niezwykle ważna była dla pracowników możliwość przedstawienia swojej opinii na temat współpracy między DPS, BPiPS i WCPR w sprawie postrzegania Domu Pomocy Społecznej jako miejsca przyjaznego seniorowi.