Schemat struktury organizacyjnej domu pomocy społecznej

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Struktura organizacyjna Domu obejmuje trzy podstawowe działy:

 • Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny, w skład którego wchodzą cztery zespoły:
  • zespół opiekuńczy
  • zespół pielęgniarski
  • zespół pracowników socjalnych
  • zespół wspomagający
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy,
 • Dział Księgowo-Finansowy.

Głównym celem pracy Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego jest określenie podstawowych potrzeb Mieszkańca oraz zakresu świadczonych usług,
a podstawowym zadaniem jest opracowanie indywidualnego planu wsparcia każdego mieszkańca i realizowanie go we współpracy z Mieszkańcem.