Schemat struktury organizacyjnej domu pomocy społecznej

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Struktura organizacyjna Domu obejmuje trzy podstawowe działy:

  • Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny, w skład którego wchodzą cztery zespoły:
    • zespół opiekuńczy
    • zespół pielęgniarski
    • zespół pracowników socjalnych
    • zespół wspomagający
  • Dział Administracyjno-Gospodarczy,
  • Dział Księgowo-Finansowy.

Głównym celem pracy Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego jest określenie podstawowych potrzeb Mieszkańca oraz zakresu świadczonych usług,
a podstawowym zadaniem jest opracowanie indywidualnego planu wsparcia każdego mieszkańca i realizowanie go we współpracy z Mieszkańcem.