Świadomość Historyczna

W ramach projektu „Polska Walcząca” rozwijamy swoje pasje, zainteresowania związane z historią Polski. Ważnym aspektem naszego życia jest pamięć o naszych rodakach, którzy wpisali się w historię naszego narodu. Dziś obchodzimy 72 rocznicę śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego, który 25 maja 1948 roku został stracony strzałem w tył głowy w więzieniu na warszawskim Mokotowie. Postać Witolda Pileckiego jest symbolem niezłomnej walki przeciwko dwóm totalitaryzmom – komunistycznemu i nazistowskiemu. Przeniknął na ochotnika do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, by zorganizować tam działalność konspiracyjną i dostarczyć informacje wywiadowcze na zewnątrz. Blisko trzyletni pobyt w obozie zaowocował zgromadzeniem i przekazaniem bezcennych danych o niemieckiej machinie Zagłady: komorach gazowych i krematoriach, o których Pilecki raportował w wiadomościach wysyłanych z obozu, a po udanej ucieczce także osobiście. W 1944 roku wziął udział w Powstaniu Warszawskim, następnie trafił do niewoli, po uwolnieniu znalazł się we Włoszech w II. Korpusie Polskim gen. Władysława Andersa, na którego rozkaz powrócił do Polski. W opanowanym przez komunistów kraju Pilecki miał za zadanie zbieranie informacji o działalności reżimu.