Święto Narodowe 3 maja

3 Maja 1791 roku, 232 lata temu uchwalono pierwszą w Europie a drugą na świecie nowoczesną konstytucję. Ustawa regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.