Szkolenia w ramach Projektu „AGE”

W ramach unijnego projektu „AGE” nasz personel uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez firmę Training House. Poza cykliczną „Superwizją” nasi pracownicy mogli poznać zagadnienia z zakresu m.in.: pierwszej pomocy, opieki paliatywnej, adaptacji w DPS, zagadnień prawnych w tym etyki, praw i obowiązków, komunikacji i rozumienia zachowań agresywnych, agresji i przymusu bezpośredniego, pracy z mieszkańcami uzależnionymi, stresu i wypalenia zawodowego. Nasz personel nie tylko poszerzył swoją wiedzę ale także służył swoim doświadczeniem podczas szkoleń i warsztatów. Praca w domu dla osób przewlekle somatycznie chorych, w tym także chorobą alkoholową daje inne spojrzenie na sprawowaną opiekę nad osobami starszymi i chorymi.