Tekst do odczytu maszynowego

Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13 00-224 Warszawa

tel. 22 831 52 51, adres strony internetowej www.dpswojtowska.pl

facebook: #Dom-Pomocy-Społecznej-Wójtowska, twitter: @dpswojtowska

Dom jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla 110 osób przewlekle somatycznie chorych, wymagających całodobowej opieki. W Domu świadczone są usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Doświadczeni pracownicy identyfikują potrzeby mieszkańców i prowadzą codzienną opiekę pielęgnacyjną oraz medyczną zapewniającą im komfort i bezpieczeństwo. Pracownicy pomagają w załatwianiu codziennych spraw osobistych, w utrzymaniu i rozszerzaniu kontaktów z rodziną, współpracują z instytucjami mającymi wpływ na rozwiązanie problemów mieszkańca. W tygodniu realizowane są projekty indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej, które pomagają usprawnić mieszkańców fizycznie i psychicznie oraz rozwijają ich zainteresowania intelektualne i kulturalne oraz zaspokajają potrzebę rozrywki i zabawy. Mieszkańcy mogą korzystać ze stałej opieki i wsparcia duchowego.

Dom mieści się na Nowym Mieście, w rejonie ulic Zakroczymskiej, Konwiktorskiej i Bonifraterskiej. Główne dojścia piesze prowadzą od ul. Konwiktorskiej i Franciszkańskiej przez ul. Fondamińskiego oraz od ul. Zakroczymskiej. Uwaga, jedna z dwu ścieżek przy dojściu od ul. Konwiktorskiej, łączących ul. Fondamińskiego z ul. Wójtowską, prowadzi schodami.

Do DPS można dojechać autobusami linii 116 (przystanek Franciszkańska 02), a także 178 i 503 do pętli przy ul. Konwiktorskiej, ponadto metrem (linia M1) do Pl. Bankowego lub Dworca Gdańskiego i tramwajami linii 4, 15, 18, 35 (przystanek Muranowska 08) – dojście od tramwaju ul. Konwiktorska ok. 750 metrów.