Środki zabezpieczające przed COVID, na pierwszym planie ręka i na palcu założone urządzenie do pomiaru parametrów życiowych

TESTUJEMY …

Dziękujemy Wojewodzie mazowieckiemu za przekazane nam testy antygenowe Covid 19 oraz pulsoksymetry Pulse Oxymetr  Cmssod-BT. Umożliwiło nam to przeprowadzenie akcji testowania. Chętnych wśród naszego personelu nie brakowało.