Seniorzy i prowadząca w trakcie warsztaów relaksacyjnych

Trening autogenny Schultza