UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

W dniu 11 grudnia w naszym Domu odbyło się spotkanie finalizujące cykl szkoleń dla personelu z zakresu umiejętności pracy z osobami uzależnionymi i reagowania w sytuacjach trudnych zorganizowanym przez Fundację ,,Oswoić Stres” w ramach projektu ,,Wspieramy warszawskie DPS – y”. Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.W uroczystym jego zakończeniu wzięli udział: prowadząca  szkolenia Pani dr Elżbieta Sideris, Dyrektor Domu oraz pracownicy. Uczestnicy podzielili się swoją refleksją na temat przeprowadzanych zajęć edukacyjnych wyciągając praktyczne dla siebie wnioski. Nie zabrakło też wzajemnych podziękowań, bukietów pięknych kwiatów na pożegnanie oraz słodkiego poczęstunku. A …wspólna fotografia na pamiątkę dodała animuszu spotkaniu.