Uroczysty obiad świąteczny

Jak co roku odbyło się w naszym Domu spotkanie bożonarodzeniowe przy wspólnym stole, do którego zasiedliśmy razem z Panią Dyrektor, Księdzem Kapelanem  i Pracownikami. Była to wspaniała okazja do dzielenia się nie tylko opłatkiem, ale też „dobrym słowem”. Ewangeliczne Słowo Boże wygłosił Ks. Kapelan a Pani Dyrektor składając serdeczne życzenia uczestnikom, wskazała na istotę wielkości Świąt Bożego Narodzenia oraz na ważność wspólnotowego spotkania. Śpiewanie pięknych polskich kolęd i krótki słowno – muzyczny spektakl  pt. ”Gwiazdy czas” przy oświetlonych kolorowo choinkach podkreślił świąteczny, „pachnący świerkiem” nastrój.