USŁUGI OPIEKUŃCZE

W ramach Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego działa zespół opiekuńczy oraz zespół pielęgniarski.

Personel udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacyjnych oraz wsparcia w załatwianiu codziennych spraw osobistych. Każdy Mieszkaniec znajduje się pod opieką pracownika zwanego „pracownikiem pierwszego kontaktu” i jest objęty działaniami realizowanymi w ramach Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca.

Lekarz pierwszego kontaktu przyjmuje mieszkańców dwa razy w tygodniu. Mieszkaniec wymagający specjalistycznych konsultacji lekarskich może pojechać do przychodni w asyście opiekuna, samochodem specjalnie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przestrzeganie w naszym Domu procedur, w tym dotyczących dokonania rozpoznania i realizacji potrzeb Mieszkańców, postępowania przy codziennej pielęgnacji Mieszkańca, zapewnienia codziennej opieki i bezpieczeństwa Mieszkańcom, gwarantują wysoką jakość świadczonych przez nas usług opiekuńczych oraz utrzymuje wysokie morale i przestrzeganie norm etycznych przez personel.