VARSAVIANISTYCZNY SPACER ,,OD SERCA’’

12 grudnia Mieszkańcy naszego Domu spacerując po Starówce i Krakowskim Przedmieściu złożyli życzenia świąteczne „po sąsiedzku” zaprzyjaźnionym Instytucjom, do których należą: Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom przy Rynku”, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego, Zespół Szkół Sportowych nr 72 i Tyflogaleria. Świąteczne kartki własnoręcznie wykonane, stały się symbolem nie tylko życzeń „od serca”, ale też wręczane młodym Przyjaciołom przypominały o wielu wspólnych spotkaniach i przeżyciach. Świąteczne dekoracje wypełniające miejską przestrzeń posłużyły naszym Mieszkańcom za szczególne „tło” do wspólnych fotografii i niezapomnianych wrażeń wpisujących się w topografię naszego miasta.