Seniorzy z rozwieszoną Fagą Polski

W 83 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ …

…interpretowaliśmy piękną poezję Krzysztofa Baczyńskiego oraz wybrane fragmenty wierszy anonimowych autorów.
Urzekły nas niektóre ich fragmenty:
„Niełatwo damy się zniszczyć.
Możecie się nami zachwycać.
Jak długo? To o tym nie wiecie?
Dopóki krew płynie nam w żyłach.
Bo ducha Narodu nie zgniecie
Ni przemoc brutalna, ni siła.
Tu bracia żołnierzy z Tobruku
Synowie walczących w Cassino,
Meldują w ogniowym walk huku:
Za wolność gotowiśmy zginąć.”