W HOŁDZIE OFIAROM II WOJNY ŚWIATOWEJ

,,Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte”… tymi słowami wiersza K. I. Gałczyńskiego rozpoczęliśmy poranek słowno – muzyczny włączając się w obchody 81 Rocznicy II Wojny Światowej kiedy to pierwszego września  1939r. rozpoczęła się inwazja hitlerowskich Niemiec na Polskę. W ramach wydarzenia aby uczcić pamięć poległych interpretowaliśmy poezję: W. Broniewskiego, K. I. Gałczyńskiego, J. Przybosia i K. Baczyńskiego. Zaprezentowaliśmy też a’ capella kilka pieśni patriotycznych. Scenografia skomponowana przez nas do wydarzenia podkreślała powagę chwili.