WARSZAWSKIE DNI SENIORA Z ,,FURIBONDO”

W bogaty program wydarzeń w miejskich w ramach Warszawskich Dni Seniora wpisał się koncert muzyki dawnej zespołu Furibondo, który odbył się w naszym Domu w dniu 1 października. Licznie zgromadziliśmy się aby wysłuchać utworów  z epoki baroku, klasycyzmu i romantyzmu z udziałem skrzypiec, wiolonczeli, kontrabasu,  altówki i śpiewu solowego. Artyści wykonali dzieła muzyczne kompozytorów takich jak: W. A. Mozart, J. S. Bach, G. P. Telemann i wielu innych. Stwierdziliśmy, że koncert w tak profesjonalnym wykonaniu to  … balsam dla ducha i ciała.