„GDY RODZINY BRAK”…

Brak bliskich osób, problemy zdrowotne, poczucie osamotnienia, to czynniki, które mogą wywoływać stres i trudne emocje. W związku z tym Psycholog naszego Domu zorganizowała dla Mieszkańców Warsztat Antystresowy, podczas którego uczestnicy nabywali umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem. W warsztacie zastosowano metody pracy takie jak: wykład, analiza doświadczenia, ćwiczenia indywidualne oraz ćwiczenia w parach, które służyły nie tylko integracji, ale też otwieraniu się na dyskusję. Wypowiedzi każdego z  uczestników spotkania świadczyły o potrzebie organizowania tego typu warsztatów, aby wychodzić naprzeciw ich potrzebom, jak też wspierać w rozwiązywaniu problemów związanych ze stresem. Warsztat Antystresowy to doświadczanie pewnego rodzaju sprawstwa w nabywaniu kompetencji osobistych i społecznych przez Mieszkańców naszego Domu. Druga część warsztatu  odbędzie się  w dniu 6 grudnia bieżącego roku.