WARSZTATY ŚWIĄTECZNE ZE STUDENTAMI

Studenci Medycyny ze Stowarzyszenia IFMSA przygotowali i przeprowadzili z nami warsztaty świąteczne komponowania ozdób choinkowych. Pracowaliśmy w parach. Powstało wiele wielobarwnych dekoracji wykonanych różnymi technikami.  I nie tyle liczył się sam efekt pracy, ile wspólne działanie, które było okazją do rozmów na różne tematy. Studenci motywowali i inspirowali nas do ciekawych konwersacji. Mogliśmy je kontynuować przy słodkim poczęstunku i aromatycznej herbatce przy wspólnym stole. Nie obyło się bez pamiątkowej fotki!