WCHODZIMY W KOLEJNY PROJEKT!

Właśnie odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie z udziałem kadry naszego Domu i przedstawicieli firmy Lokalne Badania Społeczne w związku z realizacją projektu „Fair Play – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.  LBS będzie wspierać mieszkańców i pracowników domów pomocy społecznej oraz środowisko lokalne w niwelowaniu negatywnych stereotypów dotyczących życia w domach pomocy społecznej i  budowaniu ich dobrego wizerunku, usprawnianiu komunikacji wewnętrznej i z lokalnym otoczeniem oraz wolontariacie. Moduł społeczny „Partnerstwa Lokalne” w ramach projektu „Fair Play” jest realizowany na zlecenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.