Seniorzy zgromadzeni na świetlicy wraz z młodzieżą z domu przy rynku

Widowisko „Sąsiedzi”