Witaj maj … !

Pierwsze dni maja bogate są w ważne dla Polaków rocznice historyczne.

I my celebrujemy:

1 maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy oraz rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej;

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i równocześnie Dzień Polonii i Polaków za Granicą;

3 maja – Święto Konstytucji Rzeczpospolitej Obojga Narodów uchwalonej 3 maja 1791 roku, która była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie.