czterech mężczyzn z plakatem polskiej flagi

Wiwat maj, trzeci maj

Pamiętamy o 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku na Sejmie Czteroletnim, która regulowała ustrój prawny Obojga Narodów oraz była pierwszą, nowoczesną Ustawą Rządową w Europie. Otwierała  perspektywę pozytywnych przemian społecznych i była wielkim osiągnięciem narodu polskiego. Pozwalała zachować niezależność państwową oraz zapewniała rozwój polityczny i gospodarczy naszego kraju.