Wojewodo dziękujemy!!!

Serdecznie dziękujemy Wojewodzie Mazowieckiemu za przekazanie nam po raz kolejny środków ochrony indywidualnej: płynów do dezynfekcji, googli, maseczek, rękawiczek, kombinezonów, ochraniaczy na buty i termometru. Dzięki szczodrości Wojewody Mazowieckiego, jak i wszystkich darczyńców, personel naszego Domu jest zabezpieczony.