Wójtowska dla Ziemi

Jak co roku włączyliśmy się w wyłączanie światła w ramach akcji „Godzina dla Ziemi”. Uczestnicząc w tym wydarzeniu przeciwstawiamy się degradacji środowiska naturalnego. 25 marca o 20.30 na chwilę zgasły światła w naszym Domu. Mieszkańcy chętnie wzięli udział w tym zacnym przedsięwzięciu. Nasz Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny przygotował szereg spotkań informacyjnych na temat ekologii i ochrony środowiska. To już nasze piąte spotkanie z „Godziną dla Ziemi”. Ponieważ Sejm RP powiązał akcję z „Rokiem Rzeki Wisły” nasi Mieszkańcy odwiedzili także nadwiślańskie bulwary i wysłuchali legend warszawskich. Wprawdzie nie było topienia Marzanny, ale godnie uczciliśmy królową polskich rzek.