Projekt „Wspieramy warszawskie DPS-y”

Projekt „Wspieramy warszawskie DPS-y” prowadzony przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Warszawa, a realizowany na terenie naszego Domu przez przedstawicieli Fundacji „Oswoić stres” – Elżbietę Sideris i Jacka Znamierowskiego ma na celu uświadamianie Mieszkańców domów pomocy o szkodliwości nadużywania alkoholu. Celem projektu jest także  motywowanie osób nadużywających alkohol do mądrego ograniczenia spożywania wysoko procentowych trunków. W naszym Domu odbywa się co tydzień terapia grupowa i indywidualna Mieszkańców, którzy mają problem w powyższym temacie. W czasie terapii grupowej są pokazywane filmy, są prowadzone rozmowy, dyskusje, wygłaszane są pogadanki i prezentacje na temat uzależnień. Problem osób nadużywających alkohol zatacza coraz szersze kręgi, szczególnie w takich placówkach jak nasz Dom. To nie tylko trud osób nadużywających alkohol ale także duże obciążenie dla kadry opiekuńczej.