WSPÓLNA ANALIZA OBRAZU …

… z młodzieżą  SOW „Dom przy Rynku” przebiegała pod hasłem „Ze sztuką od Juniora do Seniora”. Konkursowa praca Mariusza pt.” Rynek Starego Miasta zimą” stała się obiektem naszych indywidualnych interpretacji. Każdy z nas, starszy i młodszy odpowiedział na kilka pytań dotyczących kompozycji oraz efektu jaki  dają wykorzystane barwy. Interpretacje były różne … a każda z nich była dobra. Doszliśmy  do wspólnego wniosku, że malarstwo może sprawiać iż świat wokół nas staje się piękniejszy.