Wybory, wybory, wybory ….

Na potrzeby wyborców – mieszkańców w naszym Domu utworzony został obwód wyborczy. Wybory na urząd prezydenta zostały przeprowadzone przez 4-osobową komisję wyborczą z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wybory przebiegły sprawnie i bez incydentów. … A frekwencja była wyższa niż średnia krajowa! Wyniosła 80 procent!!