Wyjście na spotkanie autorskie Andrzeja Liczmonika na temat książki „Cnoty i grzechy”.

Mieszkańcy mogli wysłuchać obszernych fragmentów książki czytanych przez samego autora. Książka Pana Liczmonika to literacka inscenizacja katechizmu.

„Cnoty i grzechy” to różne teksty: opowiadania, proza poetycka, miniatury – realistyczne, baśniowe i symboliczne. Autor sam powiedział, że w swojej książce opisał cnoty boskie i grzechy główne, ale także poruszył wiele kwestii etycznych. Według niego grzechy są godne napiętnowania ale cnoty to czasami tylko pozorne dobro. Mieszkańcy z dużym skupieniem i zaciekawieniem słuchali autora. Wydaje nam się, że udało się autorowi pobudzić słuchaczy do refleksji.