WYMIENIAMY SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM…

W naszym Domu odbyło się w dniu 9 października spotkanie kadry kierowniczej działów opiekuńczo-terapeutycznych warszawskich Domów Pomocy Społecznej, którego tematem była ,,Profesjonalna organizacja i podział zadań Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13”. Kierownik Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego powitała Gości, którzy następnie przedstawiali się i prezentowali swoje DPS-y. W głównej części spotkania koordynatorzy działu wspomagającego, pielęgniarskiego, opiekuńczego oraz  psycholog  przedstawili DPS na Wójtowskiej: jego strukturę organizacyjną, podział zadań oraz sposoby ich realizacji. Po prezentacji uczestnicy spotkania mieli możliwość podzielenia się ze sobą własnymi doświadczeniami i wiedzą, a to sprzyjało budowaniu i zacieśnianiu relacji oraz integracji środowiska. Spotkanie odbyło się w ramach  standardów opieki i pracy personelu w Domach Pomocy Społecznej, które stanowią jeden z modułów projektu ,,AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie”, realizowanego przez m. st. Warszawę.