Z BETLEJEMSKĄ GWIAZDĄ W TLE…

Piękna gwiazda Betlejemska górowała nad głowami młodzieży z Technikum Architektoniczno – Budowlanego śpiewającej kolędy w jasełkowym spotkaniu przy wtórze dźwięków gitary. Przed każdą kolędą przywoływano historię jej powstania. W ten sposób przemierzyliśmy ostatnie wieki w międzypokoleniowym koncercie kolędowo – jasełkowym … a gwiazda świeciła nam, prowadząc do Betlejem …