„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki…”

Dzięki inicjatywie Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia Miasto stołeczne Warszawa, prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13, 00-224 Warszawa, współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładom opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.