Mieszkańcy uczestniczący w wykładzie o zdrowym stylu życia, w tle kobieta prowadząca wykład

Zdrowie i Rekreacja