ZEBRANIE PRACOWNIKÓW

W Domu na Wójtowskiej cykliczne odbywają się spotkania Dyrektora Domu z kadrą pracowniczą. W ramach spotkania odbywającego się w maju zostały podjęte zagadnienia związane z organizacją  pracy, obsadą pracowniczą, wykorzystaniem i planowaniem urlopów wypoczynkowych, kosztami eksploatacji i stanu urządzeń wykorzystywanych w pralni i kuchni. Ważnym punktem spotkania było omówienie zasad wdrażania innowacyjnego programu jakim jest E – opieka. Wprowadzanie konstruktywnych rozwiązań i decyzji poprawia jakość i standard życia Mieszkańców w naszym Domu.