ZEBRANIE PRACOWNIKÓW

W naszym Domu odbywają się cykliczne spotkania Dyrektora Domu z kadrą pracowniczą. W ramach spotkania odbywającego się w bieżącym miesiącu podjęte zostały zagadnienia związane z organizacją  pracy, obsadą pracowniczą, wykorzystaniem i planowaniem urlopów wypoczynkowych, kosztami eksploatacji i stanu różnorakich urządzeń wykorzystywanych w pralni i kuchni. Jednym z ważnych zagadnień omawianych podczas spotkania były zasady wdrażania innowacyjnego programu jakim jest e – opieka. Konstruktywne rozwiązania i podejmowanie dobrych decyzji  posłuży lepszemu funkcjonowaniu naszego Domu na rzecz jego Mieszkańców