ZREALIZOWANO…

… zakończony został projekt „Cyfrowy Senior” w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018, organizowany przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego w m. st. Warszawa. Miejscem spotkań warsztatowych, w których brało udział sześcioro naszych Seniorów było Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12. Warsztaty prowadzone były przez profesjonalnego instruktora. W styczniu przyszedł czas na podsumowanie zakończonego projektu. W naszym Domu odbyło się spotkanie grupy naszych Seniorów, Dyrektora Domu – Pani Małgorzaty Druś, Kierownika Działu Opiekuńczo-Wspomagającego – Pani Agnieszki Bablich oraz Koordynatora Zespołu Wspomagającego – Pana Pawła Sochockiego z Zespołem ds. Projektów i Programów m. st. Warszawy. Mieliśmy zaszczyt gościć pełniącą obowiązki zastępcy Dyrektora – Panią Monikę Kowalską oraz Panią Dagmarę Całkę i Panią Agnieszkę Wesołowską. Rozmawialiśmy o tym, czy projekt przyniósł oczekiwane efekty w zakresie edukacji cyfrowej, nabytej wiedzy oraz zdobytych umiejętności. Podczas spotkania zostały omówione wstępnie szczegóły organizacyjne zwycięskiego projektu przygotowanego przez naszych Seniorów w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2019, czyli pikniku „Sąsiedzkie Country na Dechach”. Spotkanie przy kawie i herbacie zakończyło wręczenie Seniorom pamiątkowych albumów opatrzonych zdjęciami z warsztatów oraz podziękowaniem za udział w projekcie. Ucieszyliśmy się słysząc, że głosami mieszkańców Śródmieścia projekt „Cyfrowy Senior” został wybrany do realizacji również w roku 2019. Czekamy na jego rozpoczęcie!