plakat przedstawiający pisanki w koszyku

Życzymy…

Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia!
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego.

Życzą: Dyrektor, Mieszkańcy oraz Pracownicy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13.