Dom Pomocy Społecznej Wójtowska

miejscem międzypokoleniowych spotkań