Kontakt

Dane kontaktowe

Dyrektor Domu – Małgorzata Druś

Tel. 22 635 77 40

Zastępca Dyrektora – Agnieszka Gnatowska

Tel. 22 831 52 52 wew. 14

Główny Księgowy – Ewa Żakowska

Tel. 22 831 52 51 wew. 18

Kierownik Działu Administracyjno Gospodarczego – Anna Wiechowska

Tel. 22 831 52 51 wew. 17

Kierownik Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego  – Agnieszka Bablich

Tel. 22 831 52 51 wew. 32

Inspektor ds. kadr – Alina Borkowska

Tel. 22 831 52 51 wew. 13

Podinspektor ds. zamówień publicznych – Paweł Starostecki-Fijałkowski

Tel. 22 831 52 51 wew. 35

Dział Księgowości – Natalia Figlarz, Małgorzata Minakowska

Tel./Fax 22 831 52 51 wew. 19

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego – Joanna Chaberska

Tel.  22 831 52 51 wew. 20

Koordynator Zespołu Opiekuńczego – st. opiekun kwalifikowany Iwona Chlebowska

Tel. 22 831 52 51 wew. 21

Zespół Pracowników Socjalnych: 

Milena Starczewska

Tel. 22 831 52 51 wew. 15

Michał Tymiński, Karolina Wójcik, Agnieszka Chyl – Krupowicz

Tel. 22 831 52 51 wew. 16

Zespół Pracowników Socjalnych przyjmuje interesantów w godzinach od poniedziałku do piątku 8.00-16.00.

Zespół Wspomagający:

Koordynator Zespołu Wspomagającego – terapeuta Paweł Sochocki

Tel. 22 831 52 51 wew. 29

Instruktorzy Kulturalno – Oświatowi – Dorota Kąkiel, Anna Wieczorek

Tel. 22 831 52 51 wew. 30

Instruktor Terapii Zajęciowej – Maria Kraśniewska

Tel. 22 831 52 51 wew. 29

Psycholog – Hanna Manterys

Tel. 22 831 52 51 wew. 15

Fizjoterapeuci – Agnieszka Zielińska, Aneta Siudziak, Agata Waryszak,

Tel. 22 831 52 51 wew. 31

Kancelaria Domu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Telefon: 22 635 77 40

Dyrektor Domu przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 13.00 -16.00.

Telefon: 22 635 77 40

Mail: sekretariat@dpswojtowska.pl

Strona www: www.dpswojtowska.pl