Kontakt

Dane kontaktowe

Dyrektor Domu – Małgorzata Druś

Tel. 22 635 77 40

 

Zastępca Dyrektora – Agnieszka Gnatowska

Tel. 22 831 52 52 wew. 13

 

Główny Księgowy – Ewa Żakowska

Tel. 22 831 52 51 wew. 18

 

Kierownik Działu Administracyjno Gospodarczego – Anna Wiechowska

Tel. 22 831 52 51 wew. 17

 

Kierownik Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego  – Agnieszka Bablich

Tel. 22 831 52 51 wew. 32

 

Inspektor ds. kadr – Alina Borkowska

Tel. 22 831 52 51 wew. 33

 

Podinspektor ds. zamówień publicznych – Paweł Starostecki-Fijałkowski

Tel. 22 831 52 51 wew. 35

 

Dział Księgowości – Natalia Figlarz, Małgorzata Minakowska

Tel./Fax 22 831 52 51 wew. 19

 

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego – Joanna Chaberska

Tel.  22 831 52 51 wew. 20

Koordynator Zespołu Opiekuńczego – st. opiekun kwalifikowany Maria Dąbrowska

Tel. 22 831 52 51 wew. 21

 

Zespół Pracowników Socjalnych: 

Milena Starczewska

Tel. 22 831 52 51 wew. 15

Michał Tymiński, Karolina Wójcik

Tel. 22 831 52 51 wew. 16

Zespół Pracowników Socjalnych przyjmuje interesantów w godzinach od poniedziałku do piątku 8.00-16.00.

 

Zespół Wspomagający:

Koordynator Zespołu Wspomagającego – st. instruktor kulturalno – oświatowy Paweł Sochocki

Tel. 22 831 52 51 wew. 29

Instruktorzy Kulturalno – Oświatowi – Dorota Kąkiel, Anna Wieczorek

Tel. 22 831 52 51 wew. 30

Instruktor Terapii Zajęciowej – Maria Kraśniewska

Tel. 22 831 52 51 wew. 29

Psycholog – Hanna Manterys

Tel. 22 831 52 51 wew. 15

Fizjoterapeuci – Agnieszka Zielińska, Aneta Siudziak, Agata Waryszak, Monika Łapińska

Tel. 22 831 52 51 wew. 31

 

Kancelaria Domu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Telefon: 22 635 77 40

 

Dyrektor Domu przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 13.00 -16.00.

Telefon: 22 635 77 40

 

 

Mail: sekretariat@dpswojtowska.pl

Strona www: www.dpswojtowska.pl