Kontakt

Dane kontaktowe

Dyrektor Domu – Małgorzata Druś
tel. 22 635 77 40

Zastępca Dyrektora – Agnieszka Gnatowska
tel. 22 831 52 52 wew. 37

Główny Księgowy – Ewa Żakowska
tel. 22 831 52 51 wew. 18

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – Anna Wiechowska
tel. 22 831 52 51 wew. 17

Inspektor ds. kadr – Alina Borkowska
tel. 22 831 52 51 wew. 13

Podinspektor ds. zamówień publicznych – Paweł Starostecki-Fijałkowski
tel. 22 831 52 51 wew. 35

Dział Księgowości
tel./tax 22 831 52 51 wew. 19

Zespół Pielęgniarski
tel.  22 831 52 51 wew. 20

Zespół Opiekuńczy
tel. 22 831 52 51 wew. 21

Zespół Pracowników Socjalnych
tel. 22 831 52 51 wew. 16

Zespół Pracowników Socjalnych przyjmuje interesantów
w godzinach od poniedziałku do piątku 8.00-16.00.

Zespół Wspomagający, w tym:

Terapeuci
tel. 22 831 52 51 wew. 29 i 30

Psycholog
tel. 22 831 52 51 wew. 15

Fizjoterapeuci
tel. 22 831 52 51 wew. 31

Kancelaria Domu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Telefon: 22 635 77 40

Mail: sekretariat@dpswojtowska.pl