Kontakt

Dane kontaktowe

Dyrektor Domu – Małgorzata Druś
tel. 22 831 52 51

Zastępca Dyrektora – Agnieszka Gnatowska
tel. 22 831 52 52 wew. 37

Główny Księgowy – Ewa Żakowska
tel. 22 831 52 51 wew. 18

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – Anna Wiechowska
tel. 22 831 52 51 wew. 17

St. Inspektor ds. kadr – Alina Borkowska
tel. 22 831 52 51 wew. 13

St. Inspektor ds. zamówień publicznych – Paweł Starostecki-Fijałkowski
tel. 22 831 52 51 wew. 35

Dział Księgowości
tel./tax 22 831 52 51 wew. 19

Zespół Pielęgniarski
tel.  22 831 52 51 wew. 20

Zespół Opiekuńczy
tel. 22 831 52 51 wew. 21

Zespół Pracowników Socjalnych
tel. 22 831 52 51 wew. 16

Zespół Pracowników Socjalnych przyjmuje interesantów
w godzinach od poniedziałku do piątku 10.00-14.00.

Zespół Wspomagający, w tym:

Terapeuci
tel. 22 831 52 51 

Psycholog
tel. 22 831 52 51 

Fizjoterapeuci
tel. 22 831 52 51 

Kancelaria Domu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Telefon: 22 831 52 51 wew. 14

Mail: dpswojtowska@um.warszawa.pl