Nasza Działalność

O DOMU

11-07-2019

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy. Decyzją Nr 25/210 Wojewody…

WARUNKI ŻYCIOWE

11-07-2019

DLA MIESZKAŃCÓW

Mieszkańcy Domu mają do dyspozycji pokoje jedno- i dwuosobowe z kącikiem umywalkowym…

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

11-07-2019

Struktura organizacyjna Domu obejmuje trzy podstawowe działy:

  • Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny, w skład którego wchodzą cztery zespoły:…

USŁUGI

11-07-2019

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 Usługi opiekuńcze są świadczone przez dwa zespoły: opiekuńczy oraz pielęgniarski, wchodzące w skład…

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ

11-07-2019

Dom utrzymuje ścisłe kontakty ze społecznością lokalną. Pomiędzy naszymi Mieszkańcami a Mieszkańcami pobliskich domów nawiązało się już wiele przyjacielskich…

ZASADY KIEROWANIA I ODPŁATNOŚCI

20-05-2015

Zasady ogólne

Prawo zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej (DPS) przysługuje osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, które…