Agnieszka Wędrychowicz, Wiceprezes Fundacji Dogoterapeutycznej „HUSKY TEAM”

„Przebywając w tejże placówce [DPS przy ul . Wójtowskiej] zauważa się ciepłe i życzliwe podejście pracowników do podopiecznych, pomoc w rozwiązywaniu problemów, ale też profesjonalizm działania wymagający czasami stanowczej i jednocześnie spokojnej reakcji”.