Historia Domu

Początki

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej wybudowany został na początku lat 60-tych przez Centr.
Zobacz więcej