Andrzej Sochocki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Józefosławiu

„Dzięki spotkaniom z seniorami możliwa jest integracja międzypokoleniowa, dzieci i młodzież nabywają nowe kompetencje społeczne – rozwijana jest umiejętność współżycia społecznego i zdolność komunikacji interpersonalnej, uwrażliwia się uczniów na potrzebę i sens pomocy drugiemu człowiekowi, młodzi i seniorzy poznają swoje „światy”, znajdują w nich różnice, ale poszukują również płaszczyzn wspólnych”.