DYNAMIZOWAĆ PRZESTRZEŃ…

…to cel spektaklu pt. „(U)Rodziny”, którego pierwsza próba odbyła się późnym wieczorem w dniu 8 maja. Nie było łatwo…naszym Mieszkańcom i Młodzieży z „Domu przy Rynku” zapoznać się ze swoją rolą i działać w przestrzeni. Praca ze scenariuszem dwóch grup – Seniorów i Młodzieży okazała się przy pierwszej próbie niemałym wyzwaniem. Determinacja aktorów oraz ich potencjał osobisty umożliwiły określenie wizji dalszych wspólnych działań w procesie twórczym.