Gitary AA Stowarzyszenia „Serce”

W naszym Domu bezustannie gości muzyka. Tym razem 6 maja pobrzmiewały rytmy, ale w trochę innym tonie. Wolontariusze ze Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Serce” w ramach projektu przeciwdziałania alkoholizmowi odbyli spotkanie z naszymi Mieszkańcami.

Na spotkaniu obecne były osoby niegdyś uzależnione, nasi Mieszkańcy borykający się dziś z tym problemem, przedstawiciele Zespołu Pracowników Socjalnych a także inni Mieszkańcy. Siedzieliśmy w kręgu, rozmawialiśmy, śpiewaliśmy piosenki. Osoby, które wyszły z nałogu uświadamiały naszym Mieszkańcom, że możliwe jest szczęśliwe życie bez picia. Wielu Mieszkańców było poruszonych i wzruszonych. Jest to pierwsze spotkanie ale i jedno z naszych przyszłych działań w temacie, który jest trudny, ale konieczny, gdyż ilość osób nadużywających alkohol wzrasta w naszym i w innych domach pomocy społecznej.