INTEGRACYJNE WIDOWISKO …

Wyświetlana w tym sezonie w Multimedialnym Parku Fontann wodna legenda pt. „Książę Niedźwiedź” cieszy się zainteresowaniem Mieszkańców naszego Domu. Kolejna grupa udała się w piątek 6 lipca aby obejrzeć wodny spektakl. Światło kolorowych laserów tworzyło szczególną oprawę widowiska, a wzruszający nastrój opowieści udzielił się wszystkim oglądającym. Wymiana gestów i uśmiechów między uczestnikami pokazu budowała wspaniałą atmosferę. Młodzi turyści z Włoch wymieniali serdeczne uśmiechy i pozowali z naszymi Mieszkańcami do w fotografii. Pełni wrażeń i podbudowani niezwykłą atmosferą wydarzenia Mieszkańcy wrócili późnym wieczorem do Domu.