„Jak Feniks z popiołów”

Zaprezentowana w Muzeum Warszawy wystawa czasowa „ Zgruzowstanie Warszawy 1945 – 1949” odkryła przed nami niezwykłe karty historii naszej stolicy. Pokazuje ona fenomen przemiany ruin w gruzy … a tych w budowle – czyli cały proces odbudowy Warszawy przez jej mieszkańców. Krajobraz miasta ulegał przemianom. en proces mogliśmy oglądać w artystycznych pracach jakie stanowią zdjęcia, w kronikach, oryginalnych materiałach, nagraniach i mapach. Fascynujące!!