„Kreatywni 50 plus” i nowe technologie w DPS

14 marca rozpoczęliśmy indywidualne konsultacje z zakresu nowych technologii skierowane do naszych Mieszkańców. Konsultacje prowadzi Pani Mrozowicz ze Stowarzyszenia „Kreatywni 50 plus”. W ramach spotkań nasi Mieszkańcy mogą nauczyć się obsługi komputera, internetu, tabletu, smartfona. Zainteresowanie jest bardzo duże. Planowanych jest pięć spotkań. Wszystkie te działania są realizowane pod auspicjami Urzędu Miasta i ich projektu „AGE”. Mamy nadzieję, że nowe technologie zadziałają przeciwko wykluczeniu cyfrowemu wśród osób starszych i przyczynią się do nawiązaniu więzi międzyludzkich.