„Muzyka Chopina to armaty ukryte w kwiatach”

… tak powiedział Robert Szuman o twórczości wielkiego polskiego kompozytora. Prelekcja o Fryderyku Chopinie wygłoszona przez Panią Wiesławę Dłubak – Bełdycką dostarczyła nam nowej wiedzy na temat krótkiego życia i bogatej twórczości kompozytora. Wiele ciekawostek w interesujący sposób opowiedzianych przeniosło nas w tamtą epokę. Słuchaliśmy z zapartym tchem, zadawaliśmy prelegentce pytania nawet osobiście. Czekamy na następne spotkanie z niecierpliwością.